Tổ hợp nội lực khung phẳng làm đồ án bê tông cốt thép II

Tổ hợp nội lực
theo TCVN 2737 – 1995( Điều 2.4)

+ Tổ hợp cơ bản 1:
Tĩnh tải + 1 trường hợp hoạt tải với hệ số tổ hợp là 1

+ Tổ hợp cơ bản 2: Tĩnh tải + 2 trường hợp hoạt tải trở lên với hệ số tổ hợp 0.9 Trên cơ sở đó ta có cấu trúc tổ hợp như sau:

TH1: TT + HT1

TH2: TT + HT2

TH3: TT + GT

TH4: TT + GP

TH5: TT + 0,9(HT1 + HT2)

TH6: TT + 0,9( HT1 + GT)

TH7: TT + 0,9(HT1 + GP)

TH8:  TT + 0,9( HT2 + GT)

TH9:TT + 0,9(HT2 + GP)

TH10: TT + 0,9(HT1 + HT2+GT)

TH11: TT + 0,9(HT1 + HT2+GP)

Ở mỗi tiết diện phải xét 11 tổ hợp cơ bản để tìm ra các cặp nội lực nguy hiểm như sau:

Việc tổ hợp nội lực cho dầm và cột được trình bày thành các bảng.

  • Với phần tử dầm: tổ hợp nội lực cho ba tiết diện (hai tiết diện đầu dầm và một tiết diện giữa dầm)
  • Với phần tử cột: tổ hợp nội lực cho hai tiết diện (tiết diện chân cột và tiết diện
    đầu cột)

Nên Xem  Tính móng đơn bằng Safe

Hỏi và Trả lời

Nạp Tiền Mana vào tài khoản qua ví momo hoặc chuyển khoản ngân hàng mua bất ký phần mềm nào bạn cũng được tặng quàNạp Ngay
0986028638
Hỗ Trợ - Tư Vấn